Danh sách đầu số điện thoại

Đầu số Số hiện tại
usa_1305 13053050553
viettel_0162 841627451120
viettel_0163 841637884223
viettel_0164 841647909883
viettel_0165 841657971930
viettel_01699 841656207598
mobifone_090 84909830508
mobifone_093 84939834386
mobifone_0120 841208834059
mobifone_0121 841219838854
mobifone_0122 841229849099
viettel_0973 84970892268
viettel_0986 84986646639
viettel_0985 84985938899
viettel_0984 84984935390
viettel_0983 84983937899
viettel_0982 84982936801
viettel_0981 84981938199waddxsssz
viettel_0980 84980936199